Strona główna / Kontakt

Kontakt

LS Consulting & Management sp. z o.o.
  al. J. Ch. Szucha 3/2,
00-580 Warszawa

KRS: 0000133179, NIP: 781-004-26-66, REGON: 001182115,

Kapitał zakładowy 550.000,00 PLN

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, że Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób, są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom współpracujacym ze Spółką, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych jest LS Consulting & Management Sp. z o.o., al. J. Ch. Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa , e-mail: sekretariat@lsconsulting.pl 

Formularz
kontaktowy

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego, a nasz specjalista skontaktuje się z Państwem w ciągu 24 h.